CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNCN

Đăng bởi: Admin | 08/05/2021

Các khoản giảm trừ khi tính thuế thuế thu nhập cá nhân bao gồm: Khoản giảm trừ cho bản thân; khoản giảm trừ cho người phụ thuộc; giảm trừ bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện và khoản đóng góp từ thiện, thiện nguyện, khuyến học

Các khoản giảm trừ vào thuế TNCN chi tiết như sau:

1.Mức giảm trừ gia cảnh:

  • Khoản giảm trừ cho bản thân 11.000.000 đồng/tháng. Điều này có nghĩa là người có thu nhập dưới 11.000.000 đồng/tháng sẽ được miễn nộp thuế thu nhập cá nhân.

2. Mức giảm người phụ thuộc :

  • Khoản giảm trừ người phụ thuộc cho mỗi người 4.400.000/đồng

  • Người phụ thuộc đủ tiêu chuẩn là trẻ em dưới 18 tuổi hoặc trẻ em trên 18 tuổi nhưng có thu nhập thấp, không vượt quá 1 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, vợ/chồng hoặc cha mẹ của người nộp thuế không có khả năng làm việc hoặc có thu nhập thấp cũng là những người phụ thuộc đủ tiêu chuẩn.

  • Việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với người phụ thuộc là trẻ em cần các giấy tờ sau để đủ điều kiện:

          - Vị thành niên (dưới 18 tuổi): Bản sao công chứng giấy khai sinh và giấy tờ tùy thân.

          - Trẻ em đã thành niên bị khuyết tật (18 tuổi trở lên) không còn khả năng lao động: Bản sao công chứng giấy khai sinh, giấy tờ tùy thân và giấy xác minh tình trạng khuyết tật.

          - Trẻ em đã thành niên còn đang đi học: Bản sao công chứng giấy khai sinh, chứng minh thư, thẻ sinh viên cũng như xác nhận của trường hoặc bất kỳ giấy tờ nào chứng minh việc học thực tế tại trường đó.

          - Con nuôi/ Con không hợp pháp/ Con riêng: Ngoài các giấy tờ nêu trên, người nộp thuế cần cung cấp thêm các giấy tờ khác để chứng minh mối quan hệ của họ với người phụ thuộc cũng như nghĩa vụ nuôi dưỡng thực tế như bản sao hồ sơ nhận con nuôi, quyết định công nhận con cái,…

 3. Khoản giảm trừ bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện:

  • Bảo hiểm xã hội: Mức giảm 8% mức lương đóng BHXH

  • Bảo hiểm y tế: 1.5% mức lương đóng BHXH

  • Bảo hiểm thất nghiệp: 1% mức lương đóng BHXH

  • Đóng quỹ hưu trí/ bảo hiểm hưu trí tự nguyện: Tối đa không quá 1 triệu đồng/tháng.

 4. Giảm trừ các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học:

     Các khoản đóng góp cho mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học cũng là một trong các khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN. Tuy nhiên, mức giảm trừ cho khoản đóng góp thiện nguyện, nhân đạo, khuyến học không được vượt quá thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công của năm. Người lao động cũng cần chuẩn bị đầy đủ các tài liệu chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Tài liệu chứng minh phải là chứng từ hợp pháp do các tổ chức, các quỹ của Trung ương hoặc của tỉnh cấp.