CHẾ ĐỘ NGHỈ BÙ CỦA NGÀNH THƯỜNG TRỰC Y TẾ 24/24

Đăng bởi: Admin | 25/09/2021

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid ở Việt Nam vẫn đang diễn biến phức tạp với tuyến đầu chính là các nhân viên y tế. Nhằm bảo vệ tính mạng con người, liên quan đến dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa. Họ làm thêm giờ mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm. Vậy chế độ nghỉ bù sau thường trực cho bác sỹ trực, tiền lương làm thêm và mức phụ cấp mà y, bác sĩ được hưởng khi thường trực tại cơ sở y tế công lập 24/24 giờ sẽ được tính như thế nào?

I. THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ

Thời gian làm việc của nhân viên y tế được đảm bảo thực hiện theo quy định về thời giờ làm việc bình thường theo Điều 105 Bộ luật Lao động năm 2019. Theo đó, thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ/ngày và không quá 48 giờ/tuần. Đơn vị sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc theo tuần nhưng phải có sự thông báo trước cho người lao động biết, nếu làm việc theo tuần thì thời giờ làm việc không quá 10 giờ/ngày và không quá 48 giờ/tuần.

Bên cạnh chế độ thời gian làm việc bình thườngBộ luật Lao động năm 2019 quy định cả về việc làm thêm giờ tại Điều 107. Việc làm thêm giờ phải có sự đồng ý của người lao động; bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp chế độ làm việc theo tuần thì tổng thời gian làm việc bình thường và làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ/tháng và không quá 200 giờ/năm trừ có quy định khác.

II. THỜI GIAN NGHỈ BÙ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ

Căn cứ Khoản 3 Điều 2 Quyết định 73/2011/QĐ-TTg quy định Chế độ đối với người lao động tham gia thường trực như sau:

"...c) Người lao động được nghỉ và được hưởng nguyên lương sau khi tham gia thường trực như sau:

Thường trực 24/24 giờ vào ngày thường, ngày nghỉ hằng tuần được nghỉ bù 01 ngày; vào các ngày lễ, Tết được nghỉ bù 02 ngày;

Thường trực theo ca 12/24 giờ hoặc ca 16/24 giờ được nghỉ ít nhất 12 giờ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh huy động người lao động làm việc vào giờ nghỉ trên thì phải trả tiền lương làm thêm giờ theo quy định của pháp luật về lao động.

d) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh huy động người lao động làm thêm giờ thì phải trả tiền lương làm thêm giờ cho người lao động theo quy định của pháp luật về lao động. Người làm việc vào ca đêm được trả tiền lương làm việc vào ban đêm theo quy định của pháp luật về lao động."

Như vậy, theo quy định của pháp luật, nếu bạn trực vào ngày thường hoặc ngày nghỉ hằng tuần sẽ được nghỉ bù 1 ngày. Trong chế độ thường trực làm việc ở đây thì bác sĩ và điều dưỡng tham gia thường trực 24/24 tại thời điểm ngày nghỉ hàng tuần thì sẽ được nghỉ bù 01 ngày. Nếu bệnh viện huy động bác sĩ và điều dưỡng làm việc vào ngày nghỉ bù thì phải được sự đồng ý của người lao động và trả tiền lương làm thêm giờ cho bạn theo quy định của pháp luật về lao động.


III. CÁCH TÍNH LƯƠNG LÀM THÊM GIỜ CHO BÁC SỸ TRỰC

Bên cạnh việc nghỉ bù khi thực hiện công tác thường trực 24/24 giờ, thì khi huy động người lao động làm thêm giờ, đơn vị sử dụng lao động sẽ phải trả tiền lương làm thêm. Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định:

Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.IV. CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THƯỜNG TRỰC

Đối với ngành thường trực y tế 24/24 thì ngoài việc được nghỉ bù sau khoảng thời gian làm thường trực thì nhân viên y tế sẽ được hưởng phụ cấp. Phụ cấp là khoản tiền mà người sử dụng lao động hỗ trợ người lao động để bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động hay mức độ phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt…chưa được tính đến hay tính chưa đầy đủ trong mức lương. 

Theo điều 2 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

- Người lao động thường trực 24/24 giờ được hưởng mức phụ cấp như sau:

+ 115.000 đồng/người/phiên trực đối với bệnh viện hạng I, hạng đặc biệt;

+ 90.000 đồng/người/phiên trực đối với bệnh viện hạng II;

+ 65.000 đồng/người/phiên trực đối với các bệnh viện còn lại và các cơ sở khác tương đương;

+ 25.000 đồng/người/phiên trực đối với trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y, bệnh xá quân dân y.

- Người lao động thường trực theo ca 12/24 giờ được hưởng mức bằng 0,5 lần mức phụ cấp thường trực 24/24 giờ.

- Người lao động thường trực theo ca 16/24 giờ được hưởng mức bằng 0,75 lần mức phụ cấp thường trực 24/24 giờ.

Nếu thường trực tại khu vực hồi sức cấp cứu, khu vực chăm sóc đặc biệt thì mức phụ cấp thường trực được tính bằng 1,5 lần mức quy định trên; thường trực vào ngày nghỉ hằng tuần thì mức phụ cấp thường trực được tính bằng 1,3 lần mức quy định trên; thường trực vào ngày lễ, ngày Tết thì mức phụ cấp thường trực được tính bằng 1,8 lần mức quy định trên.

 Chế độ bồi dưỡng khác:

– Chế độ hỗ trợ tiền ăn: Người lao động làm công tác thường trực 24/24h thì còn được hỗ trợ tiền ăn là 15 ngàn đồng/1 người/1 phiên trực.

– Chế độ nghỉ bù: người lao động đã tham gia ca thường trực thì được nghỉ bù và được hưởng nguyên lương sau khi tham gia ca trực, chế độ cụ thể như sau:

+ Đối với  người trực ca 24/24 giờ vào ngày thường, ngày nghỉ hằng tuần được nghỉ bù 01 ngày;vào các ngày lễ, Tết được nghỉ bù 02 ngày;

+ Đối với người thường trực theo ca 12/24 giờ hoặc ca 16/24 giờ được nghỉ ít nhất 12 giờ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh huy động người lao động làm việc vào giờ nghỉ trên thì phải trả tiền lương làm thêm giờ. Nếu làm thêm vào ca đêm thì được trả tiền lương làm việc vào ban đêm.