Giới thiệu về Cổng thông tin nhân sự

Đăng bởi: Admin | 19/04/2021

Cổng thông tin Quản trị nhân sự

Mess 1: GoHR là gì? Làm thế nào để sử dụng GoHR? Chào mừng bạn đến với chúng tôi. Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé.

-> GoHR là ứng dụng hỗ trợ công tác quản trị nhân sự trong tổ chức, giúp toàn bộ nhân viên trong tổ chức dễ dàng tương tác, cập nhật thông tin nhân sự mọi lúc, mọi nơi.-> Bước 1: Mỗi doanh nghiệp sẽ được cung cấp 1 mã doanh nghiệp để sử dụng GoHR dành riêng cho doanh nghiệp của mình.

Sau khi có mã doanh nghiệp, mỗi nhân viên trong tổ chức sẽ được cung cấp tài khoản để đăng nhập.


-> Bước 2: Sau khi đăng nhập, hãy cùng chúng tôi trải nghiệm các tiện ích tuyệt vời của GoHR

-> Bước 3: tại đây, toàn bộ nhân viên dễ dàng thao tác với từng dịch vụ nhân sự như:

3.1. Xem toàn bộ thông tin hồ sơ của mình3.2. Đăng ký và phê duyệt các yêu cầu nghỉ, đi muộn về sớm, làm thêm giờ3.3. Chấm công online theo lịch làm việc hằng ngày-> Chấm công online qua hình thức Scan QR Code hoặc Định vị GPS & Hình ảnh, phù hợp với các đơn vị có nhiều chi nhánh, chuỗi bán lẻ, công trình - công trường…

3.4. Xem bảng chấm công và phiếu lương cá nhân hằng tháng-> Các khoản hình thành thu nhập, lương thưởng hiệu quả công việc đều được hiển thị chi tiết tại đây

3.5. Cập nhật các tin tức truyền thông nội bộ và các thông điệp từ Ban lãnh đạo


3.6. Khởi tạo và bình chọn các cuộc khảo sát trong nội bộ tổ chức


Mess 2: Chúng tôi biết việc quản trị doanh nghiệp có thể gặp khó khăn. Vì vậy, chúng tôi đem đến giải pháp GoHR để giúp doanh nghiệp của bạn vận hành tối ưu hơn!


ess 1: GoHR là gì? Làm thế nào để sử dụng GoHR? Chào mừng bạn đến với chúng tôi. Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé.

-> GoHR là ứng dụng hỗ trợ công tác quản trị nhân sự trong tổ chức, giúp toàn bộ nhân viên trong tổ chức dễ dàng tương tác, cập nhật thông tin nhân sự mọi lúc, mọi nơi.-> Bước 1: Mỗi doanh nghiệp sẽ được cung cấp 1 mã doanh nghiệp để sử dụng GoHR dành riêng cho doanh nghiệp của mình.

Sau khi có mã doanh nghiệp, mỗi nhân viên trong tổ chức sẽ được cung cấp tài khoản để đăng nhập.


-> Bước 2: Sau khi đăng nhập, hãy cùng chúng tôi trải nghiệm các tiện ích tuyệt vời của GoHR

-> Bước 3: tại đây, toàn bộ nhân viên dễ dàng thao tác với từng dịch vụ nhân sự như:

3.1. Xem toàn bộ thông tin hồ sơ của mình3.2. Đăng ký và phê duyệt các yêu cầu nghỉ, đi muộn về sớm, làm thêm giờ


3.3. Chấm công online theo lịch làm việc hằng ngày-> Chấm công online qua hình thức Scan QR Code hoặc Định vị GPS & Hình ảnh, phù hợp với các đơn vị có nhiều chi nhánh, chuỗi bán lẻ, công trình - công trường…

3.4. Xem bảng chấm công và phiếu lương cá nhân hằng tháng


-> Các khoản hình thành thu nhập, lương thưởng hiệu quả công việc đều được hiển thị chi tiết tại đây

3.5. Cập nhật các tin tức truyền thông nội bộ và các thông điệp từ Ban lãnh đạo


3.6. Khởi tạo và bình chọn các cuộc khảo sát trong nội bộ tổ chức


Mess 2: Chúng tôi biết việc quản trị doanh nghiệp có thể gặp khó khăn. Vì vậy, chúng tôi đem đến giải pháp GoHR để giúp doanh nghiệp của bạn vận hành tối ưu hơn!