Lương cơ sở không tăng vào năm 2021

Đăng bởi: Admin | 19/04/2021

Năm 2021 giữ nguyên mức đóng BHXH, lương cơ sở không tăng, bài toán về Quản trị Nhân sự

QUYỀN LỢI NGƯỜI LAO ĐỘNG SẼ ĐƯỢC HƯỞNG KHI LƯƠNG CƠ SỞ KHÔNG TĂNG
Do ảnh hưởng của Covid-19, Quốc hội đã có quyết định chính thức về việc chưa tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2020 cho đến khi có thông báo mới.
Tuy nhiên, xét về mặt tích cực, một số khoản đóng góp của người lao động cũng được giữ nguyên nên có thể nói, lương cơ sở không tăng người lao động vẫn được hưởng một số quyền lợi như sau:

1️⃣ Giữ nguyên mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT)
- Mức đóng BHXH bắt buộc tối đa: Hàng tháng, người lao động trích 8% mức tiền lương tháng của mình để tham gia BHXH bắt buộc (theo Điều 5 và khoản 3 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH);
- Mức đóng BHYT tối đa: Mỗi tháng người lao động đóng 1,5% (theo Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH);
- Mức đóng BHYT hộ gia đình: Người thứ 1 đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ 2, thứ 3, thứ 4 đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất (theo Điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018);
- Quyền lợi hưởng BHYT 05 năm liên tục: Nếu có số tiền chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở thì được thanh toán 100% (theo Điểm đ khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP).
2️⃣ Không tăng mức đóng Đoàn phí khi là Đoàn viên công đoàn cơ sở
Theo khoản 1 Điều 23 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ, mức tiền đóng Đoàn phí được quy định như sau:
- Đoàn viên ở công đoàn cơ sở: 1% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH;
- Đoàn viên ở công đoàn cơ sở doanh nghiệp Nhà nước: 1% tiền lương thực lĩnh, tối đa là 10% mức lương cơ sở;
- Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định: 1% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, tối đa bằng 10% mức lương cơ sở.
Do đó, mức đóng Đoàn phí tối thiểu là: 14.900 đồng/tháng; tối đa là 149.000 đồng/tháng. Trong khi đó, nếu tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng thì mức đóng tối thiểu là 16.000 đồng/tháng; mức đóng tối đa là 160.000 đồng/tháng.
****************
NetViet