NLĐ ĐƯỢC HỖ TRỢ DO DỊCH COVID-19 TỪ QUỸ BHTN

Đăng bởi: Admin | 28/09/2021

Tác động của dịch bệnh đã và đang ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới đời sống xã hội, ảnh hưởng lớn đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động. Để giảm bớt gánh nặng cho người lao động và chủ sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/09/2021 của Chính phủ chủ trương sử dụng khoảng 30.000 tỷ đồng từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

1. Người lao động được hỗ trợ bằng tiền: thực hiện từ 01/10/2021 đến 31/12/2021

a) Điều kiện: NLĐ thuộc 1 trong 2 đối tượng sau

- Đang tham gia BHTN tại thời điểm 30/09/2021 tại các đơn vị Không bao gồm các đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

- Đã dừng tham gia BHTN do Chấm dứt HĐLĐ, HĐ làm việc trong thời gian từ 01/01/2020 đến 30/09/2021, có đóng BHTN và được bảo lưu theo quy đinh (không bao gồm người đang hưởng hưu trí).

b) Mức tiền hỗ trợ: căn cứ số tháng đóng BHTN còn được bảo lưu như sau:

STT

NLĐ có thời gian tham gia BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp

Số tiền được hỗ trợ 01 lần

1

Dưới 12 tháng

1.800.000 đồng/người

2

Từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng

2.100.000 đồng/người

3

Từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng

2.400.000 đồng/người

4

Từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng

2.560.000 đồng/người

5

Từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng

2.900.000 đồng/người

6

Từ đủ 132 tháng trở lên

3.300.000 đồng/người

Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 01/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.


2. Mức giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19:

a) Điều kiện:

Người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 Luật việc làm số 38/2013/QH13 năm 2013( không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia BHTN trước ngày 01/10/2021.

b) Mức hỗ trợ:

Người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.Thời gian thực hiện giảm mức đóng: 12 tháng kể từ 01/10/2021 đến 30/09/2022.