Thủ Tục Đăng Ký BHXH Lần Đầu Cho Doanh Nghiệp

Đăng bởi: Admin | 24/04/2021

I. Hồ sơ cần chuẩn bị khi đóng bảo hiểm xã hội 

1 Đối với người lao động cần chuẩn bị

          - Tờ khai tham gia BHXH, BHYT theo mẫu TK1-TS

          -  Đối với người hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cao hơn: Giấy tờ chứng minh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực, ví dụ một số giấy tờ như: Giấy xác nhận tàn tật, giấy xác nhận tham gia kháng chiến và là cựu chiến binh, Giấy xác nhận hộ nghèo…)

2. Đối với người sử dụng lao động

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT theo mẫu TK3-TS

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN mẫu D02-TS

- Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn  (Mục II Phụ Lục 03)

II. Quy trình đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cho người lao động 

Doanh nghiệp tiến hành đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cho người lao động  sẽ thực hiện các bước sau:  

Bước 1:  Các  nhóm đối tượng nêu trên tiến hành nộp hồ sơ đăng ký theo yêu cầu

Bước 2: Người sử dụng lao động hướng dẫn người lao động kê khai thông tin vào các mẫu tờ khai rồi kiểm tra đối chiếu và ký vào tờ khai của người lao động.

Bước 3:
Người sử dụng lao động tiếp hành nộp hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu lên cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận, huyện nơi công ty đặt trụ sở.

Cách thức đăng ký bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp lần đầu tham gia 

Việc nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu được thực hiện thông qua hai hình thức:

- Nộp trực tiếp lên nộp hồ sơ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động tại bổ phận một cửa của cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

Quy trình đăng ký bảo hiểm

Bước 1: Tìm đơn vị cung cấp dịch vụ phần mềm kê khai điện tử. Sau khi ký phần mềm kê khai điện tử thì phía cung cấp dịch vụ sẽ hướng dẫn đơn vi người sử dụng lao động đăng ký mã đơn vị.

Bước 2: Sau khi có mã đơn vị người kê khai tiến hành kê khai theo sự hướng dẫn của phía cung cấp dịch vụ phần mềm.

Bước 3: Nộp tờ khai và đợi kết quả

Thời gian giải quyết thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu: Theo quy định, sau khi làm thủ tục đăng ký và được duyệt thì không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Lệ phí thực hiện: Thủ tục hoàn toàn không mất phí.


III. Phương thức đóng bảo hiểm

1. Đóng hàng tháng

Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

2. Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần

Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

Lưu ý: Nếu đăng ký phương thức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần cần bổ sung: Đơn đề nghị, Phương án sản xuất, Phương thức trả lương.

3. Nơi đóng: Đóng theo địa bàn

Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của cơ quan BHXH tỉnh. (Đăng ký cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý theo địa bàn đăng ký trên giấy phép đăng ký kinh doanh).

Chi nhánh của doanh nghiệp đóng BHXH tại địa bàn nơi cấp giấy phép kinh doanh cho chi nhánh.

4. Thời gian giải quyết hồ sơ

- Cấp thẻ BHYT: 7 ngày làm việc

- Cấp sổ BHXH: 20 ngày làm việc

- Thay đổi điều kiện đóng phát sinh truy thu: 30 ngày làm việc