Câu chuyện về Nhân sự
Post title lorem isump

Nhiều người trẻ mặc định rằng phải đi làm thật nhiều, nhảy việc thật nhiều mới có nhiều kinh nghiệm và để cho CV hoành tráng. Tuy nhiên, có đúng là nhảy việc sẽ giúp mình có nhiều kinh nghiệm không hay đó là cách trốn tránh thử thách đằng sau cụm từ “Còn trẻ mà”? Có nhiều người nói không phù hợp thì nhảy việc thôi, hay gặp nhiều rào cản không thể chôn chân 1 chỗ thì phải nhảy. Vậy theo bạn thế nào là phù hợp, phân biệt thế nào giữa rào cản và thử thách?

Xem ngay
27/04/2021 Câu chuyện về Nhân sự
Nhảy việc-Nhiều kinh nghiệm hay trốn tránh thử thác
Post title lorem isump

Chúng ta luôn nghĩ rằng buông bỏ là một điều gì đó tiêu cực. Ta thường đánh đồng từ bỏ với tư tưởng chủ bại, với việc sợ bị ràng buộc, hay thiếu sự kiên trì. Khi một người từ bỏ, thật dễ để nghĩ rằng anh ta đã không cố gắng đủ nhiều.

Xem ngay
19/04/2021 Câu chuyện về Nhân sự
CÓ NÊN BUÔNG BỎ ĐỂ LÀM LẠI TỪ ĐẦU?
Post title lorem isump

Câu chuyện vui về Quản trị Nhân sự, những bài học luôn đúng về cách dùng người

Xem ngay
09/04/2021 Câu chuyện về Nhân sự
Câu chuyện vui về Quản trị Nhân sự