Câu chuyện về Nhân sự
Post title lorem isump

Thế giới công việc đang biến động từng ngày. Các tổ chức ngày càng có thêm những góc nhìn mới mẻ trong tiếp cận và tìm kiếm nhân tài. Trong thập kỷ vừa qua, doanh nghiệp liên tục tập trung tìm kiếm nhân tài phù hợp để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh. Nhưng với việc tỷ lệ thất nghiệp thấp và thiếu hụt kỹ năng trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật, việc tuyển dụng trở nên khó khăn hơn. Một cuộc chiến leo thang đã xuất hiện giữa các công ty dịch vụ tuyển dụng. Họ tận dụng triệt để các chiến dịch tiếp thị và tích cực áp dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI). Năm 2019 và 2020, nền kinh tế dự báo tăng trưởng chậm. Một cách tiếp cận mới là điều cần thiết. Đừng rập khuôn đăng tin tuyển dụng ngay khi người quản lý thông báo cần người mới. Đã đến lúc suy nghĩ về cách thức tìm kiếm nhân tài bền vững hơn như: huy động nội bộ, tìm kiếm trong lực lượng lao động thay thế và thúc đẩy chiến lược công nghệ để gia tăng nguồn và năng suất cung ứng lao động. Khi nền kinh tế tiếp tục đi lên và tỷ lệ thất nghiệp thấp, việc tuyển dụng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Bên cạnh mức lương khởi điểm cao hơn và tỷ lệ thất nghiệp giảm, vẫn tồn tại nhiều thách thức khác. Việc đẩy mạnh áp dụng tự động hóa tạo ra nhu cầu lớn về những kỹ năng vốn đang khan hiếm trong lực lượng lao động.

Xem ngay
21/06/2021 Câu chuyện về Nhân sự
TÌM KIẾM NHÂN TÀI: ĐỪNG CHỈ “DÙNG TIỀN MUA NGƯỜI”
Post title lorem isump

Nhiều người trẻ mặc định rằng phải đi làm thật nhiều, nhảy việc thật nhiều mới có nhiều kinh nghiệm và để cho CV hoành tráng. Tuy nhiên, có đúng là nhảy việc sẽ giúp mình có nhiều kinh nghiệm không hay đó là cách trốn tránh thử thách đằng sau cụm từ “Còn trẻ mà”? Có nhiều người nói không phù hợp thì nhảy việc thôi, hay gặp nhiều rào cản không thể chôn chân 1 chỗ thì phải nhảy. Vậy theo bạn thế nào là phù hợp, phân biệt thế nào giữa rào cản và thử thách?

Xem ngay
27/04/2021 Câu chuyện về Nhân sự
Nhảy việc-Nhiều kinh nghiệm hay trốn tránh thử thác
Post title lorem isump

Chúng ta luôn nghĩ rằng buông bỏ là một điều gì đó tiêu cực. Ta thường đánh đồng từ bỏ với tư tưởng chủ bại, với việc sợ bị ràng buộc, hay thiếu sự kiên trì. Khi một người từ bỏ, thật dễ để nghĩ rằng anh ta đã không cố gắng đủ nhiều.

Xem ngay
19/04/2021 Câu chuyện về Nhân sự
CÓ NÊN BUÔNG BỎ ĐỂ LÀM LẠI TỪ ĐẦU?
Post title lorem isump

Câu chuyện vui về Quản trị Nhân sự, những bài học luôn đúng về cách dùng người

Xem ngay
09/04/2021 Câu chuyện về Nhân sự
Câu chuyện vui về Quản trị Nhân sự