Luật lao động
Post title lorem isump

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid ở Việt Nam vẫn đang diễn biến phức tạp với tuyến đầu chính là các nhân viên y tế. Nhằm bảo vệ tính mạng con người, liên quan đến dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa. Họ làm thêm giờ mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm. Vậy chế độ nghỉ bù sau thường trực cho bác sỹ trực, tiền lương làm thêm và mức phụ cấp mà y, bác sĩ được hưởng khi thường trực tại cơ sở y tế công lập 24/24 giờ sẽ được tính như thế nào?

Xem ngay
25/09/2021 Luật lao động
CHẾ ĐỘ NGHỈ BÙ CỦA NGÀNH THƯỜNG TRỰC Y TẾ 24/24
Post title lorem isump

Thử việc - Đây là giai đoạn NLĐ và NSDLĐ đánh giá lẫn nhau trước khi ký Hợp đồng chính thức. Tuy nhiên nhiều NLĐ đã bị lợi dụng khi không có kiến thức về luật lao động và đánh mất quyền lợi mà mình được hưởng. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để bảo vệ quyền lợi của mình nhé.

Xem ngay
25/09/2021 Luật lao động
TỔNG HỢP NHỮNG QUY ĐỊNH KHI NLĐ THỬ VIỆC
Post title lorem isump

Quan hệ lao động được giao kết dưới nhiều hình thức hợp đồng khác nhau. Bên cạnh hợp đồng lao động thông thường, người sử dụng lao động và người lao động vẫn có thể giao kết hợp đồng khoán việc. Nhiều doanh nghiệp lựa chọn hình thức trả lương khoán theo kết quả lao động để đảm bảo công bằng và khuyến khích người lao động làm việc có hiệu quả hơn. Vậy lương khoán được hiểu và quy định như thế nào?

Xem ngay
01/08/2021 Luật lao động
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI TRẢ LƯƠNG KHOÁN
Post title lorem isump

Trong năm 2021, bộ luật lao động 2019 chính thức được áp dụng. Trong đó có những đổi mới quy định về quyền lợi dành cho NLĐ. Trong đó vấn đề lương – thưởng luôn là vấn đề mà người lao động đặc biệt quan tâm. Những vấn đề thay đổi về lương, thưởng:

Xem ngay
10/05/2021 Luật lao động
10 QUY ĐỊNH MỚI VỀ LƯƠNG, THƯỞNG NLĐ CẦN BIẾT
Post title lorem isump

Các khoản giảm trừ khi tính thuế thuế thu nhập cá nhân bao gồm: Khoản giảm trừ cho bản thân; khoản giảm trừ cho người phụ thuộc; giảm trừ bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện và khoản đóng góp từ thiện, thiện nguyện, khuyến học

Xem ngay
08/05/2021 Luật lao động
CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNCN
Post title lorem isump

Trước sự tác động bởi dịch COVID-19, hàng ngàn người lao động đã phải ngừng việc do cách ly; tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn... Vậy việc trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc do dịch bệnh sẽ được chi trả như thế nào?

Xem ngay
05/05/2021 Luật lao động
TRẢ LƯƠNG CHO NLĐ KHI NGỪNG VIỆC DO COVID-19