Luật lao động
Post title lorem isump

Trong năm 2021, bộ luật lao động 2019 chính thức được áp dụng. Trong đó có những đổi mới quy định về quyền lợi dành cho NLĐ. Trong đó vấn đề lương – thưởng luôn là vấn đề mà người lao động đặc biệt quan tâm. Những vấn đề thay đổi về lương, thưởng:

Xem ngay
10/05/2021 Luật lao động
10 QUY ĐỊNH MỚI VỀ LƯƠNG, THƯỞNG NLĐ CẦN BIẾT
Post title lorem isump

Các khoản giảm trừ khi tính thuế thuế thu nhập cá nhân bao gồm: Khoản giảm trừ cho bản thân; khoản giảm trừ cho người phụ thuộc; giảm trừ bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện và khoản đóng góp từ thiện, thiện nguyện, khuyến học

Xem ngay
08/05/2021 Luật lao động
CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNCN
Post title lorem isump

Trước sự tác động bởi dịch COVID-19, hàng ngàn người lao động đã phải ngừng việc do cách ly; tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn... Vậy việc trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc do dịch bệnh sẽ được chi trả như thế nào?

Xem ngay
05/05/2021 Luật lao động
TRẢ LƯƠNG CHO NLĐ KHI NGỪNG VIỆC DO COVID-19
Post title lorem isump

Quản trị Nhân sự - Bài toán về cách quản trị con người trong thời điểm Dịch bệnh Covid -19. Nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm Nhân sự

Xem ngay
01/02/2021 Luật lao động
Luật BHXH trong thời dịch Covid 19 quy định
Post title lorem isump

Năm 2021 giữ nguyên mức đóng BHXH, lương cơ sở không tăng, bài toán về Quản trị Nhân sự

Xem ngay
19/04/2021 Luật lao động
Lương cơ sở không tăng vào năm 2021