TỔNG HỢP NHỮNG ĐIỀU MỚI VỀ BHXH NĂM 2022

Đăng bởi: Admin | 23/02/2022

Trong năm 2022, nhiều chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) vềtuổi nghỉ hưu, lương hưu tiếp tục có sự điều chỉnh, tác động đến quyền lợi của người lao động, cụ thể như sau

1. Tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện

Nhằm tăng tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện theo kế hoạch đề ra, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân năm 2022 mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện tăng. Cụ thể, theo Thông báo 4447/TB-BHXH của cơ quan Bảo hiểm xã hội, mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện tăng như sau:

STT

Nhóm

Mức hỗ trợ

Trước năm 2022

Từ năm 2022

Tăng

1

Hộ nghèo

46.200

99.000

52.800

2

Hộ cận nghèo

38.500

82.500

44.000

3

Các nhóm khác

15.400

33.000

17.600


2. Điều chỉnh mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu

Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Từ ngày 01/01/2022, mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng/người/tháng, nên mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu năm 2022 có sự điều chỉnh.

Mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất kể từ ngày 01/01/2022 là 330.000 đồng/tháng (22% x 1.500.000 đồng).


3. Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng

- Theo Nghị định số 108 của Chính phủ, người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng sẽ được tăng lên 7,4% so với tháng 12/2021. Mức tăng này áp dụng từ ngày 1/1/2022.

Sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức tăng nêu trên mà mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng vẫn thấp hơn 2,5 triệu đồng/tháng, người nghỉ hưu trước năm 1995 còn được tăng thêm với mức như sau:

- Tăng 200.000 đồng/người/tháng nếu mức hưởng từ 2,3 triệu đồng/người/tháng trở xuống.

- Tăng lên bằng 2,5 triệu đồng/người/ tháng nếu có mức hưởng từ 2,3 triệu đồng đến dưới 2,5 triệu đồng/người/tháng.


4. Tăng tuổi nghỉ hưu của NLĐ

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 20355. Thay đổi cách tính lương hưu của lao động nam

Theo Khoản 2, Điều 3, Nghị định 134/2015 cách tính lương hưu của lao động nam như sau:


Trong đó tỷ lệ được tính như sau:

- Trường hợp bắt đầu hưởng lương hưu từ 01/01/2022 người lao động nam đóng đủ 20 năm BHXH thì có tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng là 45%.

- Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH vượt quá số năm quy định được hưởng lương hưu thì được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.


6. Lao động nước ngoài được hưởng BHXH 1 lần

Theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP ban hành:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1 Điều 9 Nghị định 143 (như NLĐ Việt Nam) mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH;

- Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

- NLĐ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 143 nhưng không tiếp tục cư trú tại Việt Nam;

- NLĐ khi chấm dứt hợp đồng lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn.