Phí dịch vụ

Công ty TLA giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian

Thiết lập gói sử dụng
Phần mềm quản trị nhân sự GoHR

Công ty TLA giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian
< 30
400,000đ
/Tháng
 • icon-checkQuy mô doanh nghiệp : 30  
 • icon-checkPhí khởi tạo phần mềm : Free  
 • icon-checkPhí đào tạo, chuyển đổi dữ liệu : Free  
 • icon-checkPhí hỗ trợ vận hành online : Free  
 • icon-checkTên miền .gohr.vn : Free  
 • icon-checkTích hợp máy chấm công : Free  
 • icon-checkPhí dung lượng lưu trữ : Free  
 • icon-checkTích hợp các hệ thống khác : Liên hệ  
30 < < 100
2,000,000đ
/Tháng
 • icon-checkQuy mô doanh nghiệp : 30 - 100  
 • icon-checkPhí khởi tạo phần mềm : Free  
 • icon-checkPhí đào tạo, chuyển đổi dữ liệu : 5,000,000  
 • icon-checkPhí hỗ trợ vận hành online : Free  
 • icon-checkTên miền .gohr.vn : Free  
 • icon-checkTích hợp máy chấm công : Free  
 • icon-checkPhí dung lượng lưu trữ : Free  
 • icon-checkTích hợp các hệ thống khác : Liên hệ  
101 < < 200
3,000,000đ
/Tháng
 • icon-checkQuy mô doanh nghiệp : 101 - 200  
 • icon-checkPhí khởi tạo phần mềm : Free  
 • icon-checkPhí đào tạo, chuyển đổi dữ liệu : 5,000,000  
 • icon-checkPhí hỗ trợ vận hành online : Free  
 • icon-checkTên miền .gohr.vn : Free  
 • icon-checkTích hợp máy chấm công : Free  
 • icon-checkPhí dung lượng lưu trữ : Free  
 • icon-checkTích hợp các hệ thống khác : Liên hệ  
201 < < 500
5,000,000đ
/Tháng
 • icon-checkQuy mô doanh nghiệp : 201 - 500  
 • icon-checkPhí khởi tạo phần mềm : Free  
 • icon-checkPhí đào tạo, chuyển đổi dữ liệu : 5,000,000  
 • icon-checkPhí hỗ trợ vận hành online : Free  
 • icon-checkTên miền .gohr.vn : Free  
 • icon-checkTích hợp máy chấm công : Free  
 • icon-checkPhí dung lượng lưu trữ : Free  
 • icon-checkTích hợp các hệ thống khác: Liên hệ  
Gói tùy chình phần mềm: Tùy chỉnh theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp   Liên hệ

Thiết Lập Gói Dành Cho
Dịch vụ cung ứng & Quản lý Nhân sự

Công ty TLA giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian
< 50
 • icon-checkQuy mô doanh nghiệp (Người) : < 50  
 • icon-checkDịch vụ Payroll outsourcing (VND/Người) : 50-150,000/Tháng  
 • icon-checkDịch vụ cung cấp & quản lý sự (VND/Người): 200-300,000/Tháng  
 • icon-checkDịch vụ Tuyển dụng (Tùy từng vị trí) : Liên hệ  
> 50
 • icon-checkQuy mô doanh nghiệp (Người) : > 50  
 • icon-checkDịch vụ Payroll outsourcing hằng thắng (VND/Người) : Liên hệ  
 • icon-checkDịch vụ cung cấp & quản lý sự hằng tháng (VND/Người): Liên hệ  
 • icon-checkDịch vụ Tuyển dụng (Tùy từng vị trí) : Liên hệ  
Lưu ý: Ưu đãi sử dụng miễn phí phần mềm quản trị nhân sự GoHR khi khách hàng sử dụng dịch vụ cung ứng và quản lý lao động
0904355168