Giới thiệu phần mềm GoHR

GoHR là hệ thống phần mềm được Công ty TNHH Công nghệ TLA nghiên cứu và phát triển, giúp các tổ chức, doanh nghiệp dễ dàng quản lý thông tin, tính toán thu nhập cho người lao động nhanh chóng & chính xác, khai thác dữ liệu nhân sự, gia tăng năng suất của nhân viên, giảm thiểu tối đa chi phí.

gioi-thieu