Payroll

Quên đi nỗi lo tính lương mỗi kỳ khi đã tự động hóa

Các công cụ theo dõi thời gian nâng cao của nhân viên và lập lịch đơn giản tự động đồng bộ hóa với Nhân sự, Phúc lợi và Bảng lương thực.

Bắt đầu dùng thử
Phân hệ tiền lương

Tính lương Chính Xác, Kịp Thời Và Tuân Thủ Mọi Lúc

Giảm thiểu khiếu nại về tiền lương bằng giải pháp quản lý tiền lương
nhanh chóng và mạnh mẽ của chúng tôi

Dashboard tiền lương
Flexible Rules Setting

Cấu hình quy trình tính lương một cách dễ dàng, linh hoạt

Linh hoạt để định cấu hình bất kỳ loại cấu trúc lương nào dựa trên ngành hoặc loại hình kinh doanh

 • Tạo nhiều nhóm bảng lương cho phòng, ban, công ty con, tập đoàn
 • Thiết lập đa dạng phần tử lương
 • Đa dạng loại lương: Thời gian, sản phẩm, KPI, OKR
 • Tùy chỉnh phiếu lương dễ dàng
Phần tử tính lương
Bảng lương
Processing Payroll

Chạy bảng lương nhanh chóng trong 1 phút

Trình hướng dẫn chạy bảng lương cho phép bạn kiểm soát nhanh chóng các thành phần bị thiếu và chỉnh sửa để tạo ra bảng lương chính xác nhanh chóng

 • Chạy bảng lương trong 1 click chuột với 1 phút
 • Điều chỉnh nhanh chóng, dễ dàng
 • Gửi phiếu lương nhanh chóng tới nhân viên qua Mobile App, Email
Salary Formula

Thiết lập công thức lương động dễ dàng bằng kéo thả trực quan

GoHR định nghĩa các phần tử lương trực quan, bạn chỉ cần kéo thả vào công thức như viết văn bản của bạn mà không cần tới chuyên môn Công nghệ

 • Phần tử lương trực quan
 • Thiết lập công thức kéo thả trực quan
 • Dễ dàng điều chỉnh, kiểm soát
Công thức lương
Tính lương thời gian
Time Salary

Tính lương thời gian

Cho phép xây dựng hệ thống thang bảng lương theo đúng quy định đang áp dụng tại tổ chức

 • Thiết lập thang - ngạch - bậc lương
 • Lương cơ bản, lương bảo hiểm
 • Các khoản khấu trừ người phụ thuộc
 • Các mức BHXH, thuế TNCN
 • Các loại phụ cấp, giảm trừ, khoản chịu thuế theo quy tắc
 • Chính sách lương GROSS, NET...
KPI, Productivity Salary

Tính lương năng suất (sản phẩm)

Dễ dàng tính lương năng suất cho các bộ phận sản xuất tại các nhà máy hoặc các bộ phận khác chạy theo sản phẩm, KPI.

 • Thiết lập cấu hình các phần tử lương năng suất, KPI
 • Thiết lập công thức tính lương, KPI
 • Import bảng công năng suất để tính lương
 • Hoặc tích hợp với phần mềm tính năng suất, KPI
 • Tạo bảng lương và phiếu lương
Tính lương năng suất (sản phẩm)
Quản lý tạm ứng lương, quyết toán lương
Salary Advance

Quản lý tạm ứng lương, quyết toán lương

GoHR dễ dàng cho phép tạm ứng lương và quyết toán lương, đưa vào trong bảng lưởng nhanh chóng, đơn giản

 • Đề xuất ứng lương, duyệt qua Moblie App
 • Cấu hình quy định về ứng lương, mức ứng...
 • Hạch toán vào kỳ lương, phiếu lương
Personal Income Tax

Tính thuế TNCN

Đơn giản và linh hoạt

 • Thiết lập các công thức, phần tử thuế TNCN
 • Biểu mẫu đăng ký MST Online
 • Định nghĩa các loại phụ cấp, khấu trừ sau thuế
 • Tính thuế TNCN căn cứ luật Việt Nam
 • Quyết toán thuế TNCN
 • Báo cáo thuế TNCN
Quản lý thuế TNCN
Quản lý bảo hiểm BHXH
Insurance

Quản lý bảo hiểm BHXH

Bảo hiểm được tính dựa trên quy định của luật pháp Việt Nam hoặc các điều kiện mong muốn tốt hơn của doanh nghiệp

 • Thiết lập mức và tính BHXH dựa trên luật Việt Nam
 • Quy định các trường hợp đóng bảo hiểm
 • Theo dõi quá trình đóng BHXH của nhân viên
 • Quản lý biến động bảo hiểm
 • Báo cáo BHXH để ra quyết định
Payslips

Thiết lập & Gửi phiếu lương trong tích tắc

Với thiết lập dễ dàng và các định dạng khác nhau có sẵn, bạn có thể tạo phiếu lương theo lựa chọn của mình và phân phối chúng trên ứng dụng di động, email hoặc bằng bản in

 • Thiết lập các công thức, phần tử thuế TNCN
 • Biểu mẫu đăng ký MST Online
 • Định nghĩa các loại phụ cấp, khấu trừ sau thuế
 • Tính thuế TNCN căn cứ luật Việt Nam
 • Quyết toán thuế TNCN
 • Báo cáo thuế TNCN
phiếu lương

Dành cho những nhân sự đầy tham vọng, những người nóng lòng muốn xây dựng nơi làm việc tuyệt vời.

Hãy là nhà vô địch của sự thay đổi

Chuyển sang công nghệ nhân sự tiên tiến cho chương mới phát triển tiếp theo của bạn.

Nói chuyện với chúng tôi 

Nói chuyện với chúng
         tôi

Bạn đã sẵn sàng chuyển đổi số từ Offline lên Online

Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ chuyên nghiệp