Tạo hồ sơ nhân viên

Chức năng cho phép quản lý hồ sơ nhân sự của doanh nghiệp.

Để quản hồ sơ nhân viên, người dùng thực hiện các thao tác như sau:

sơ đồ quy trình