Tinh lương KPI

Để tính lương KPI, người dùng thực hiện các thao tác sau:

khoa-bang-cong-1