Tạo hợp đồng nhân viên

Tại màn hình, chọn phân hệ Hồ sơ, chọn Nghiệp vụ, sau đó chọn Thông tin hợp đồng

tao-nhom-chuc-danh-1

Tại màn hình danh sách hợp đồng, ấn vào nút <Thêm> trên thanh công cụ. Hệ thống hiển thị màn hình cho phép thêm mới hợp đồng như sau:

tao-nhom-chuc-danh-2

Sau khi nhập đầy đủ thông tin các trường, người dùng ấn nút <Lưu> để lưu thông tin vào hệ thống

tao-nhom-chuc-danh-3